Prepojili ste vašu webstránku a facebook reklamný účet pomocou pixelu a už nejaký čas zbierate údaje o návštevníkoch. Facebook vám pootvoril dvere do ďalších štatistík a skutočností o vašich (potencionálnych aj reálnych) zákazníkoch. Teraz si poďme ukázať, na čo všetko ich môžete využiť v praxi. Audiences, Conversions, Eventy…hovorí vám to niečo?

Vytvorte si vlastné publikum cez Custom Audience

Facebook vám ponúka možnosť vybrať si, komu konkrétne budete zobrazovať vašu reklamu – vytvoriť si akési vlastné publikum. Určitú možnosť filtrácie už máte v klasickom Ads Manager-ovi, pri vytváraní reklamy (demografia, záujmy a pod.). S pixelom však môžte byť oveľa oveľa konkrétnejší. Vytvoriť si Custom Audience, čiže po slovensky Vlastné publikum, môžete hneď 4 spôsobmi.

Ako si vytvoriť Custom Audience?

Custom Audience sa dá vytvoriť priamo pri vytváraní reklamy v Ads Manager-ovi, pri Pixeloch alebo cez záložku Audiences. Princíp je vždy rovnaký. Ukážme si, ako ho vytvoriť napr. cez záložku Audiences.

Pokiaľ ešte nemáte pre daný reklamný účet uložené žiadne publikum, po kliknutí na Audiences, sa vám zobrazí takáto obrazovka. Zaujímať nás momentálne bude prvé tlačidlo ,,Create a Custom Audience”. Kliknite naň.

Objaví sa vám tabuľka so 4 možnosťami, ako vytvoriť vlastné publikum. Všetky sme si už zhruba popísali v druhej časti, pri postupe vytvárania reklamy na facebooku. Poďme sa pozrieť na druhý spôsob – Website Traffic. Ten je, z pohľadu pixelu najzaujímavejší , a zároveň aj najpraktickejší spôsob tvorby Custom Audience.

Tvorba Custom Audiences na základe Website Traffic (návštevnosti stránky)

Nie je návštevník webu ako návštevník. Je rozdiel medzi človekom, čo sa len náhodou zatúlal na vašu stránku a medzi tým, ktorý si už aj niečo vložil do košíka, ale potom si to rozmyslel a odišiel. Pomocou tvorby vlastného publika cez Website Traffic si môžte návštevníkov vášho webu rozdeliť do rôznych skupín, na základe toho, ako sa na webstránke správali. Na čo je dobré si takto ,,skupinkovať” ľudí? Opäť je to všetko o presnejšom, a teda aj účinnejšom cielení vašej facebook reklamy.

Ako si vytvoríte Custom Audiences na základe Website Traffic? Ako som už vyššie spomínala, dá sa to v Ads Manager-ovi, pri Pixeloch alebo cez záložku Audiences. Zakaždým sa vám otvorí tabuľka, kde si môžte vybrať, na ktorých návštevníkov webu sa idete sústrediť:

  1. Hocikto, kto navštívil vašu webstránku (úplne všetci, bez ohľadu na to, na ktorej podstránke boli)
  2. Ľudia, ktorí navštívili špecifickú webstránku (napr. konkrétnu kategóriu produkt, produkt, košík…)
  3. Ľudia, ktorí navštívili špecifickú webstránku, ale už nie ďalšiu konkrétnu (napr. boli na stránke Košík, ale na stránku Potvrdenie objednávky už nedošli)
  4. Ľudia, ktorí na webstránke neboli už nejaký čas. Ako dlho, to je na vás. (nie je na škodu sa pripomenúť a oznámiť, čo je u vás nové)
  5. Vlastná kombinácia (nastavte si vlastné podmienky, komu reklamu zobraziť)

Zvoľte si jednu z týchto možností. Posledná vec, ktorú si nastavujete je počet dní, ktoré uplynuli od týchto podmienok. Môžte zvoliť rozsah od 1 do 180 dní. Logicky, čím menší počet dní, tým menšie publikum, čo nemusí byť vôbec na škodu. Čím menšie publikum, tým nižšia cena za preklik. To sú pravidlá Facebook džungle :)

Už len si dané Custom Audience pomenujte tak, aby ste vedeli, o koho sa jedná a ste na konci. V Ads Manager-ovi môžete spustiť reklamu, zacielenú vyslovene iba na toto konkrétne publikum. Custom Audiences fungujú aj opačne. To znamená, že cez možnosť Exclude môžte toto publikum vylúčiť zo zobrazovania reklamy.

Konkrétny príklad, ako by ste Custom Audience mohli zužitkovať v praxi:

Spustite reklamu na facebooku, v ktorej bude kód so zľavovým kupónom. Nastavte si, aby sa reklama zobrazovala iba ľuďom, ktorí si na vašom eshope už niečo vložili do košíka, ale nakoniec nič nekúpili. Vtedy objednávku nedokončili, ale ak im ponúknete zľavu, všetko môže dopadnúť inak. Win-win situácia.

Nastavte si vlastné konverzie cez Custom Conversion

Custom Conversion fungujú na facebooku už dlhšie, ale ešte stále len veľmi málo ľudí rozumie, o čo ide, ako ich používať a ako ich hlavne aj zužitkovať, napr. na zvýšenie zisku e-shopu. Často sa stáva, že konverzie sa zamieňajú za eventy, čo sa ani nečudujem. Tieto 2 veci so sebou veľmi súvisia, ale nie je to to isté. Eventy sú ďalší super spôsob využitia facebook pixelu a budeme sa im venovať za chvíľu. Najskôr však bude reč o Custom Conversions. O čo teda ide?

Čo je podstatou Custom Conversion alebo po slovensky Vlastných konverzií? Custom Conversion slúžia na to, aby ste si mohli vyfiltrovať ľudí, ktorí nielen, že váš web už niekedy navštívili, ale navyše už na ňom vykonali nejakú konverziu (vložili si niečo do košíka, stiahli si e-book, nakúpili, vyplnili registračný formulár…) a potom na túto vzorku zacieliť svoju facebook reklamu. Teraz si možno poviete, že však to je to isté ako Custom Audiences. To však nie je úplná pravda. Pri Custom Audiences musíte poznať konkrétne URLky, na ktorých k tejto konverzii dôjde. To nie je vždy praktické a, popravde, aj reálne možné. Zoberme si napríklad konverziu ,,vyplnenie formuláru”. Formulár máte umiestnený na nejakej stránke s URL adresou, dajme tomu www.vasastranka.sk/formular. Po úspešnom vyplnení formuláru, návštevníka nepresmeruje na nijakú osobitnú ďakovaciu stránku, ale iba mu vyskočí pop-up okno, že všetko prebehlo OK. Ostáva na tej istej stránke, s tou istou URL adresou. A teraz si predstavme, že na túto stránku prídu dvaja návštevníci. Jeden z nich formulár vyplní, druhý nie. Obidvaja prišli na tú istú stránku, ale iba jeden z nich vykonal želanú konverziu. Ako ich od seba oddeliť? Pomocou custom konverzií :) V tomto prípade navyše v kombinácií s eventami. Už sa to začína komplikovať.

Ako si vytvoriť Custom Conversions?

Vlastné konverzie si vytvoríte cez záložku Custom Conversions. Kliknite na tlačidlo Create Custom Conversion. Zobrazí sa vám tabuľka, ktorá je až podozrivo podobná tej, ako pri tvorbe vlastného publika. Rovnako si tu môžete určiť URL adresu, ktorá je pre vás zaujímavá na sledovanie. Vylepšením je, že nemusíte vpisovať presnú URL adresu, ale stačí iba kľúčové slovo z URLky. V časti Category si vyberiete, o ktorú z 9 predpripravených kategórií konverzií sa jedná. Poradíte tým facebooku, čo je vašim cieľom. On tak vie lepšie optimalizovať zobrazenie vašej reklamy, aby bola čo najúčinnejšia.

V ďalšom kroku si pomenujete konverziu. Prípadne môžete vyplniť aj jej popis a stanoviť peňažnú hodnotu konverzie. Hotovo, vaša vlastná konverzia je na svete. Ešte upozornenie – pre jeden reklamný účet si môžte vytvoriť maximálne 20 rôznych konverzií.

Kde potom použijete tieto vlastné konverzie? V Ads Manager-ovi pri vytváraní reklamy. Kampaň musí mať za cieľ zvýšenie konverzií na webstránke (Increase conversions on your website). Pribudne vám okienko Conversion Event, kde si svoju konverziu dohľadáte. Ak je správne nastavená, je pri nej zelená guľka. Ďalej už pokračujete štandardným postupom tvorby reklamy.

Vytvorte si Custom Eventy

Konečne sme sa prepracovali k toľko spomínaným Eventom. Na čo na facebooku slúžia eventy? Event (po slovensky udalosť) je vlastne akákoľvek akcia, ktorú návštevník vykoná na vašom webe a dá sa odsledovať. Eventom teda môže byť zároveň konverzia. Preto sa často Custom Conversions zamieňajú s Eventami. Je však medzi nimi rozdiel.

Aký je rozdiel medzi Custom Conversions a Custom Event?

  1. Najväčší rozdiel je ten, že na vytvorenie Custom Conversion vám stačí základný pixel kód. Pri eventoch už potrebujete tento základný kód rozšíriť o ďalšie skriptíky. Ak ste ani základný pixel kód nezvládli vložiť sami, ani v tomto prípade to bez pomoci programátora nedáte.
  2. Druhým rozdielom je, že na eventy nemôžete optimalizovať kampaň. Môžete optimalizovať reklamu na konverzie, ktoré sú nastavené cez eventy. Keď si spätne čítam túto vetu, príde mi totálne nezrozumiteľná, ale keď to uvidíte v praxi, pochopíte :) Zjednodušene ide o to, že eventy sami o sebe, bez konverzií, sa nedajú pri reklame použiť. Sú takou podmnožinou konverzií.
  3. No a taký tretí rozdiel je ten, že pri eventoch nemusíte poznať presnú URL adresu pre odsledovanie aktivity užívateľa. Ak si spomeniete na príklad s formulárom, tam by sme s URLkou veľa vody nenamútili. Ale keď skombinujeme konverzie s eventami, to už je iné kafe.

Ako si vytvoriť Custom Eventy?

Facebook, sám od seba bez toho, aby ste hocičo v základnom pixely nastavovali, meria event PageView (prezreté stránky). To už vieme. Bez toho by sme si nevedeli vytvoriť Custom Audiences a Custom Conversions. Navyše, má naprogramovaných 9 tzv. štandardných eventov, ktoré chcú ľudia sledovať najčastejšie. S nimi sme sa už tiež stretli, ak si spomínate, pri vytváraní Custom Conversions. Vypísané, aj s vysvetlením, ich máte v tabuľke a nájdete ich aj na stránke facebooku:

Ak ste natoľko EXTRA, že si nevyberiete z týchto 9, môžete si vytvoriť vlastné/Custom eventy. Facebook má vytvorený zoznam parametrov, ktoré stačí doplniť do eventov a sledujete si, čo potrebujete. Je to vymakané.

Teoretický základ máme, poďme si to ukázať prakticky. Dajte tomu, že chcem odsledovať event Add to Cart. Choďte do záložky Pixels. Tam už dole vidíte, že defaultne máte prednastavený a aktívny event PageView. Nový event si vytvoríte kliknutím na tlačidlo Create Conversion. Tu je prvý dôkaz toho, že eventy bez konverzií proste nemôžu byť.

Otvorí sa vám tabuľka (pre zmenu :) ). Kliknite na prvú možnosť ,,Track Conversions With Standard Events” (druhý dôkaz prepojenia eventov a konverzií). Druhá možnosť ,,Track Custom Conversions” je na vytváranie konverzií klasickým spôsobom.

Ak viete sami upraviť pixel kód, skopírujte si do neho obsah stĺpca Event Code (nezabudnite nastaviť, kedy má event ,,vystreliť”). Ak nie, už iba prepošlite email svojmu programátorovi, ten naťuká požadovaný skriptík do základného pixelu a máte fráj.

Či všetko funguje ako má, si okamžite overíte cez Facebook Pixel helper v prehliadači a následne aj v záložke Pixels.

Ako použiť Eventy v reklamnej kampani?

Postup na použitie eventov je úplne rovnaký, ako pri vytváraní Custom Conversions. Jediný rozdiel je v tom, že si nevyberiete optimalizáciu na URL, ale na konkrétny event.

Takže na toto je dobrý ten facebook pixel. Vďaka nemu veľmi rýchlo a, v podstate bez znalosti programovania môžte začať s jednoduchým remarketingom na facebooku. Ak však chcete ísť do toho naplno, facebook má ešte jednu fičurku – dynamický remarketing. A pri ňom, bez programátora, zažijete veľmi krušné chvíle. Na teraz vám však bude stačiť vlastné publikum, konverzie a eventy. Vyskúšajte a dajte nám vedieť, ako to šlo. Budeme radi.

Ak chcete byť informovaný o ďalších užitočných e-shop fičurách, nielen z nášho systému XCMS, prihláste sa na odber noviniek.

Tipy a triky ako na e-shop ZADARMO!


Romča je osoba prvého kontaktu v stupo.sk. Všetky požiadavky na vytvorenie, zmenu či vylepšenie webu smerujte na ňu. Vyštudovala odbor Elektronický obchod a manažment a svet e-business je jej viac než blízky.

romana@stupo.sk

Leave a reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *