Pokračujeme témou vytvárania a spravovania reklamy na facebooku. V prvej časti sme si ukázali, aké nástroje nám na to facebook ponúka a prečo používať Business Manager. V druhej časti prejdeme na to najpodstatnejšie – samotnú tvorbu reklamy. Krok po kroku si ukážeme celý postup, ako vytvoriť reklamu aj s užitočnými fintami, ktoré facebook ponúka.

Poznámka: Reklamu budem vytvárať cez Business Manager a v ňom ,,vnorenom” nástroji Ads Manager/Správca reklamy. Ak vám tieto pojmy nič nehovoria alebo si len potrebujete osviežiť pamäť, všetko o nich máte v prvej časti. Obrázky budú v angličtine, keďže ja som zvyknutá všetky takéto nástroje používať v angličtine. Je ľahšie potom nájsť odpoveď na hocijakú otázku, keďže o pomoc môžte požiadať celý svet 😉

Krok 1. Vytvorte si reklamný účet / Ad Account

Najskôr si musíte vytvoriť reklamný účet, aby facebook vedel, kde vám má zaslať faktúrku. Reklamný účet si vytvárate v časti Business Manager Settings, v prvej záložke People and Assets/Ľudia a majetok, kde vyberiete možnosť Ad Accounts/Reklamné účty.

Rovnako ako pri vytváraní facebook stránok, aj reklamný účet môžte vytvoriť 3 spôsobmi:

 1. Potvrdením reklamného účtu – ak už máte vytvorený reklamný účet v súkromnom profile, kliknutím na túto možnosť a zadaním jeho IDčka ho presuniete do Business Managera. Pozor! Tento krok je nezvratný. Reklamný účet už nebudete môcť vrátiť naspäť. Ale prečo by ste to robili? Veď Business Manager ste začali používať práve preto, aby ste si oddelili súkromie od práce.
 2. Požiadaním o prístup do reklamného účtu – ak chcete spravovať reklamný účet niekoho iného, zadajte IDčko a čakajte na potvrdenie prístupu.
 3. Vytvorením nového reklamného účtu – vytvoríte si úplne nový reklamný účet. Zvolíte si ľubovoľný názov, priraďte ho k facebook stránke, zadajte časovú zónu, menu, platobnú metódu (môžte pridať dodatočne) a potvrďte vytvorenie. V ďalších krokoch môžte hneď poprideľovať osoby zodpovedné za účet, ale dá sa to aj dodatočne.

Fakturačné údaje si pre každý reklamný účet osobitne vyplníte v časti Ad Account Settings. Facebook bude od vás najskôr chcieť potvrdiť vašu identitu zadaním hesla do súkromného účtu. Nezľaknite sa, to je ok. Medzi jednotlivými reklamnými účtami sa môžte prepínať a vypĺňať pre nich informácie osobitne. Len pre info, dôležité pre vašu účtovníčku je najmä vyplnenie IČ DPH (EU VAT Number).

Prehľad svojich reklamných účtov vidíte na hlavnej nástenke Business Manageru a hocikedy si ich nastavenia môžte zmeniť. Zaujímavé je, že reklamný účet sa nedá vymazať, iba deaktivovať.

UŽITOČNÝ TIPPre každú facebook stránku si vytvorte reklamný účet osobitne. Ak spravujete 3 facebook stránky, vytvorte si 3 reklamné účty. Je to praktické z pohľadu fakturácie a platieb, ale hlavne z pohľadu štatistík. Nebudú sa vám miešať hrušky s jablkami. Úplne najlepšie riešenie je, ak pre každú facebook stránku vytvoríte osobitný Business Manager. 100% sa vám tak nič nepopletie.

Krok 2: Otvorte si Správcu reklamy / Ads Manager

Keď už máte vytvorený reklamný účet, cez ktorý si vás facebook skasne, môžte veselo vytvárať reklamy od rána do večera. Využite na to Správcu reklamy / Ads Manager. Všade tam na vás číhajú tlačítka Create Ad / Vytvoriť reklamu. Kliknite na hociktoré z nich.

Krok 3: Stanovte si cieľ reklamy

Veľmi dôležitý krok, od ktorého sa všetko bude ďalej odvíjať. Facebook ponúka hneď 11 cieľov, na ktoré môže byť zameraná vaša reklamná kampaň. Vzhľad a funkcie reklamy sú pre každý cieľ mierne odlišné. Nie je to úplne iné, ale určité rozdiely tam sú. Niečo sa dá v jednom type kampani a v inom nie. Preto sa na začiatku dobre zamyslite, čo reklamou sledujete. Ako pomôcku máte pri každom cieli stručný pokec od facebooku, o čo ide a kedy je vhodný tento typ reklamy.

Zvoľte:

 1. Boost your posts! ak chcete, aby váš príspevok videlo, čo najviac ľudí.
 2. Promote your Page! ak chcete získať viac lajkov na svoju facebook stránku.
 3. Send people to your website! ak chcete dostať ľudí z facebooku na svoju webstránku.
 4. Increase conversions on your website! ak chcete zvýšiť konverzie na webstránke ( prihlásenie do newslettra, stiahnutie ebooku…) 
 5. Get installs of your app! ak chcete, aby si ľudia stiahli vašu aplikáciu.
 6. Increase engagement in your app! ak chcete, aby čo najviac ľudí vedelo o vašej aplikácií.
 7. Reach people near your business! ak chcete propagovať svoj podnik v mieste jeho sídla.
 8. Raise attendance at your event! ak chcete pozvať ľudí na nejakú akciu, čo organizujete.
 9. Get people to claim your offer! ak chcete propagovať aktuálnu zľavu vo vašom obchode.
 10. Get video views! ak chcete, aby čo najviac ľudí videlo vaše video.
 11. Collect leads for your business! ak chcete vytvoriť dopytový formulár (umožňuje napríklad pridať button prihlásiť sa do newslettra)

UŽITOČNÝ TIP: Základ je si určiť, či chcete aby ľudia ostali na facebooku, ale ich chcete odpratať niekam inam (na váš web napríklad). 

Poďme si napríklad vytvoriť reklamnú kampaň, kde bude našim cieľom získať nové lajky na stránku. Zvolíme si teda v poradí druhý cieľ Promote your Page/Propagovať stránku. Vyberieme si, ktorú stránku ideme propagovať, prípadne zmeníme názov kampane a prejdeme na ďalší krok.

Krok 4: Nastavte si cieľovú skupinu

Koho chcete osloviť? Kto sa teoreticky (a dúfate, že aj prakticky) chytí na vašu reklamu? Cieľovú skupinu si nastavujete v časti Audience/Publikum. Môžete si vytvoriť úplne novú skupinu pri každej reklame alebo použiť skupinu, ktorú ste už raz použili v predchádzajúcich kampaniach (v prípade, že ste si ju uložili). Na pravej strane vidíte , čo ste nastavili. Facebook vám zároveň napovedá, nakoľko je vaša definícia publika špecifická a aké široké publikum máte možnosť zasiahnuť.

UŽITOČNÝ TIP: Ak chcete osloviť ľudí, ktorí už boli na vašej webstránke (website traffic), stiahli si vašu appku (app activity) alebo máte na nich kontaktné info (customer list), využite možnosť Create Custom Audience. Pozor! Ak chcete, aby sa reklama zobrazovala iba ľuďom, čo boli na vašej stránke, resp. konkrétnej jednej podstránke, je nutné mať vložený na webe pixel kód (o tom potom).

Cieľovú skupinu si môžete vyšpecifikovať na základe týchto parametrov:

 1. Lokácia – podľa miesta kde žijú/žili, kam cestujú. Môžte si nastaviť, pre ktoré lokácie reklamu zobrazovať cez možnosť INCLUDE, resp. vyslovene nezobrazovať cez možnosť EXCLUDE

UŽITOČNÝ TIP: Ak máte zoznam konkrétnych štátov, miest, regiónov, PSČ alebo adries v nejakom textovom formáte, ušetrite si čas ručným nahadzovaním a využite funkciu Add Bulk Locations. Skopírujte si ten zoznam cez CTRL+C, vyberte o aký typ lokácie a štát sa jedná a vložte ho do pripraveného poľa cez CTRL+V.

2. Vek – od do

3. Pohlavie – ženy/muži/všetci

4. Jazyk – v drvivej väčšine nechávam toto pole prázdne. Stačí nastaviť lokácie.

5. Záujmy – tu sa môžte úplne vyblázniť. Facebook má vytvorených kopec kategórií záujmov. Čím špecifickejšie, tým lepšie.

UŽITOČNÝ TIP: Môžte cieliť na základe životných udalostí, ktoré sa stanú/stali užívateľom facebooku. Medzi ne patria narodeniny, svadba, výročie, presťahovanie, cestovanie, nový vzťah a pod. Dokonca môžte cieliť na ich priateľov (ocenia radu na originálny darček :) ).

6. Spojenia – s vašou alebo hociktorou inou facebook stránkou, appkou, podujatím alebo ich kombináciou. Môžete nastaviť, aby sa reklama nezobrazovala ľuďom, ktorí už vašu alebo inú stránku lajkli (pri cieli Promote your Page je to automaticky), resp. ich priateľom.

UŽITOČNÝ TIP: Uložte si cieľovú skupinu. Nebudete sa nabudúce zdržovať jej vytváraním.

Krok 5: Stanovte si rozpočet a termín kampane

Koľko ste ochotný minúť na facebook reklamu? Môžte si nastaviť, podobne ako v iných PPC kampaniach, denný limit (daily budget) alebo rozpočet na celú dobu trvania kampane (tzv. lifetime budget). Minimálny denný limit je 5€. Následne si naplánujte, odkedy dokedy bude reklama frčať. Facebook vám dole pekne vypočíta, čo vás to bude dohromady stáť, nech vás nevystrie po skončení kampane.

Facebook ponúka pokročilé nastavenia rozpočtu, ktoré sa líšia, podľa toho, aký cieľ kampane ste si stanovili:

 1. Optimalizácia zobrazenia reklamy (Optimization for Ad Delivery) – facebook sa bude snažiť zobraziť reklamu primárne tým ľuďom, u ktorých je na základe ich doterajšieho správania, najväčšia pravdepodobnosť, že požadovaný cieľ splnia (v našom prípade lajknú stránku). Vyberať bude tak, aby bola cena čo najnižšia. Dobrák je ten facebook, raz darmo.
 2. Cena bidu (Bid Amount)- necháte to na facebook (automatic) alebo si nastavíte vlastnú cenu (manual)
 3. Kedy platíte (When you Get Charged) – na základe čoho vás facebook skasne. Keď sa vaša reklama zobrazí (impressions) alebo až v momente, keď niekto vykoná akciu (napr. lajk). Vybrať si môžete iba pri niektorých typoch kampaniach (napr. pri našom type) a samozrejme akcia je oveľa drahšia ako zobrazenie.
 4. Časový plán kampane (Ad Scheduling) – kedy sa bude reklama zobrazovať. Či po celú dobu, ktorú ste si nastavili alebo iba v špecifických hodinách/dňoch. Možnosť si obmedziť zobrazovanie iba na konkrétne časy je možné iba ak máte nastavený Lifetime budget.
 5. Typ doručenia (Delivery Type) – štandardne sa vaša reklama zobrazí užívateľom priebežne počas dňa. Ak však máte niečo naliehavé, čo potrebujete zobraziť ihneď a čo najrýchlejšie, zvoľte možnosť Accelerated. Podmienkou však je manuálne bidovanie a slušný budget. Lacné to rozhodne nebude.

Krok 6: Vytvorte si samotnú reklamu

V tomto kroku najviac zaváži, aký cieľ ste si na začiatku stanovili. Na každý cieľ facebook vytvoril niečím špecifickú ,,šablónu”. Všeobecne platí, že do reklamy môžte pridávať obrázky, videá a text. Pri niektorých typoch cieľov môžte použiť starý príspevok na facebook stránke, alebo ešte len ten, čo máte ako draft. Môžte si nastaviť, či po kliknutí na obrázok sa užívateľ dostane na timeline vašej facebook stránky alebo sa mu len zobrazí daný obrázok, či chcete sledovať návštevníkov webu pomocou pixelu. Špecifikum pre ciele Promote your Page a Claim a Offer je obmedzená dĺžka textu a pod. Všetky tieto veci si praxou vychytáte. To, čo ste vytvorili si môžte pozrieť na pravej strane. Presne vidíte, ako bude reklama vyzerať na desktop PC, na mobile, v pravom rohu facebooku či na instagrame.

UŽITOČNÝ TIP: Novinka je vytváranie slideshow z obrázkov. Vyberiete si obrázky a tie sa budú v časovom intervale, ktorý si nastavíte, postupne meniť. Užívateľ nemusí pohnúť ani prstom.

Krok 7: Zhrnutie a zaslanie objednávky

To je všetko. Už si len prekontrolujte, či je reklama nastavená tak, ako má byť. Ak áno, stlačte tlačidlo Place Order. V krátkom čase vám príde potvrdenie o schválení reklamy (ak neporušujete pravidlá facebook reklamy).

Celú reklamu si následne manažujete a sledujete cez Ads Manager alebo Power Editor (lepší nástroj). Vytvorenie reklamy na facebooku je naozaj jednoduché a zvládne to v podstate každý. Ale to nie je jediná vec, čo facebook dokáže. Viac v ďalšej časti.

Ak chcete byť informovaný o ďalších užitočných e-shop fičurách, nielen z nášho systému XCMS, prihláste sa na odber noviniek.

Tipy a triky ako na e-shop ZADARMO!


Romča je osoba prvého kontaktu v stupo.sk. Všetky požiadavky na vytvorenie, zmenu či vylepšenie webu smerujte na ňu. Vyštudovala odbor Elektronický obchod a manažment a svet e-business je jej viac než blízky.

romana@stupo.sk

7 Comments

 1. […] na facebooku a prečo prejsť na Facebook Business Manager. V ďalšej časti budeme pokračovať podrobným postupom vytvorenia reklamy a potom…. Uvidíte Fičuriek, ktoré facebook ponúka je dosť, najmä čo sa týka eshopov. […]

  Odpovedať

 2. […] ĎalšíZačíname s reklamou na Facebooku 2.časť Vytváranie […]

  Odpovedať

 3. Zdravím výborné články, narazil som na problém a neviem sa z neho vymotať. Píšeš tu že

  UŽITOČNÝ TIP: Pre každú facebook stránku si vytvorte reklamný účet osobitne.

  No len mne viac ako 2 účty nejdu vytvoriť a na stranok mam 5 čo teraz ? Ďakujem vopred za odpoveď / radu

  Odpovedať

  1. Ahoj Filip! Ďakujeme za pochvalu. Využívaš na správu stránok Business Manager? Pokiaľ áno, tak v časti Business Manager Settings-Ad Accounts máš možnosť pridať ďalšie reklamné účty. V súkromnom facebook účte to nie je možné. Pokiaľ ešte nepoužívaš Business Manager, v tomto článku sme sa mu podrobne venovali.

   Odpovedať

   1. Ahoj Romča,
    ďakujem za odpoveď, Business Manager používam no aj keď postupujem podľa tvojich krokov aj tak mi nedovolí vytvoriť ďalší účet napíše mi :

    You’ve reached the maximum number of ad accounts associated with this Business Manager account. This limit helps prevent potential abuse and fraud.

    Prikladam aj Prntscreen : https://snag.gy/scEeJQ.jpg

    Odpovedať

    1. Tak v tom prípade je možné požiadať o rozšírenie počtu reklamných účtov. Posielam ti link na facebook fórum, kde sa presne venujú tomuto problému. https://www.facebook.com/business/help/community/question/?id=10154034276260272
     Klikne na Help (sovu) v pravom hornom rohu, dole klikni na Report a problem, vyber si Somethnig isnt working a popíš svoj problém a prečo by ti mali rozšíriť počet reklamných účtov. Daj vedieť, či sa podarilo 😉

     Odpovedať

     1. Ďakujem nahlásil som im problém teraz už len čakať. Ak sa pohnem ďalej dám vedieť :)

Leave a reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *